חוברת א' – החושים שלנו

פרק ראשון: חוש הראיה
פרק שני: חוש השמיעה
פרק שלישי: חוש המגע
פרק רביעי: חוש הריח
פרק חמישי: חוש הטעם
סיכום