מאשר/ת קבלת מידע ועדכונים מרמות - אוניברסיטת תל-אביב

הדרכות מתוכננות לשנת תשפ"ד

הדרכות טכניות
שני | 23.10 | 17:00
שלישי | 28.11 | 20:30

בהנחיית עתני עמירם, מנהל התמיכה הטכנית מטעם חברת קלאס-אי טק בע"מ

המפגש יכלול:
הכרות עם מבנה המרחב המקוון מהיבט המורה והיבט התלמיד
שיתוף כיתות וקבוצות תלמידים במשימות
הכרות עם משימות ההערכה וכיצד נבדקות המשימות על ידי המורה
כיצד מקבל המורה נתונים על ביצועי התלמידים
כיצד פועלת מערכת LMS
כמו כן, יינתן זמן לשאלות של מורים

כיתה א'

 🚀 שני | 11.9 | 17:30 הנחיה בנושא החושים 
 🚀 שני | 13.11 | 17:30 הנחיה בנושא עונת הסתיו 
 🚀 שני | 18.12 | 17:30 הנחיה בנושא עונת החורף 
 🚀 שני | 5.2 | 17:30 הנחיה בנושא עונת האביב 
 🚀 שני | 1.4 | 17:30 הנחיה בנושא עונת הקיץ 
🚀 שני | 7.5 | 17:30 הנחיה בנושא הבריאות 

כיתה ב'

 🚀 שלישי | 10.10 | 17:30 הנחיה בנושא סביבת חיים 
 🚀 שני | 1.1 | 17:30 הנחיה בנושא חומרים סביב 
🚀 שני | 26.3 | 17:30 הנחיה בנושא השיניים שלנו 

כיתה ג' – ו'

 🚀 שני | 16.10 | 17:30 מפגש תכנון לימודים לנושא הלימוד השני
🚀 שני | 4.12 | 17:30 מפגש תכנון לימודים לנושא הלימוד השלישי
 🚀 שני | 12.2.24 | 17:30 מפגש תכנון לימודים לנושא הלימוד הרביעי


הדרכות בנושאים ייחודיים

במבט אל ירידי החקר ופתרון בעיות: כיתות ה-ו
🚀יום שני – 27.11.23 – שעה 17:30 

סוגיות בהערכה – עם הפנים למיצב: כיתה ו
🚀יום שלישי – 26.12.23 – שעה 17:30 

סוגיות בהוראת מדע וטכנולוגיה: כיתות ג-ו
🚀מפגש 1: יום שלישי – 22.1.24 – שעה 17:30 
🚀מפגש 2: יום שני – 4.3.24 – שעה 17:30 

סוגיות בנושא חינוך אקלימי
🚀מפגש ראשון: יום שני- 19.2.24 – 17:30 

סוגיות הקשורות ל- STEM
🚀יום שני: 26.2.24 – שעה  17:30

……………………………………………

🚀 מפגשי ליווי פדגוגי לתכניות העבודה עבור כל נושאי הלימוד במהלך כל שנת הלימודים:
המפגשים יעניקו לכם כלים דידקטיים המותאמים לתכנית הלימודים וכן ליעדים של חינוך אקלימי וחינוך STEM, טיפול במיומנויות חשיבה גבוהות, שימוש באסטרטגיות הוראה-למידה חדשניות, מתן מענה לשונות לומדים, טיפול מעמיק בתהליכי חקר, פתרון בעיות ועוד.

……………………………………………

הדרכות קודמות

תשפ"ד

לפתיחת שנה קלה ומסודרת, רשמו כבר עכשיו ביומן – השתלמויות בנושא "תכנון לימודים במיקוד הלמידה":

🚀 שלישי | 15 באוגוסט | 17:30 עד 19:00 למורי מדע וטכנולוגיה, כיתות א, ב, ג: השתלמות בנושא: במבט חדש בדגש על תכנון לימודים במיקוד הלמידה על נושאי הלימוד הראשונים ושיעורים לפתיחת שנת הלימודים.

🚀 שני | 21 באוגוסט | 17:30 עד 19:00 למורי מדע וטכנולוגיה, כיתות ד, ה, ו: השתלמות בנושא: במבט חדש בדגש על תכנון לימודים במיקוד הלמידה, קישור למסמכי מדיניות, אוריינות מדעית, וחינוך אקלימי ושיעורים לפתיחת שנת הלימודים.

🚀 מפגשי ליווי פדגוגי לתכניות העבודה עבור כל נושאי הלימוד במהלך כל שנת הלימודים:
המפגשים יעניקו לכם כלים דידקטיים המותאמים לתכנית הלימודים וכן ליעדים של חינוך אקלימי וחינוך STEM, טיפול במיומנויות חשיבה גבוהות, שימוש באסטרטגיות הוראה-למידה חדשניות, מתן מענה לשונות לומדים, טיפול מעמיק בתהליכי חקר, פתרון בעיות ועוד.

השתתפתם בהשתלמות? קבלו מאיתנו:
🎁 כרזה בנושא שינוי אקלים בראייה מערכתית לכיתות ג-ו.
🎁 פעילות פתיחה מרהיבה במדע וטכנולוגיה לכל אחת משכבות הגיל.
🎁 טבלאות תכנון לימודים היברידיות במדע וטכנולוגיה בהתאם למיקוד הלמידה תשפ"ד במדע וטכנולוגיה על פי יעדי משרד החינוך.

תשפ"ג

 • שני | 4.9 | 17:30 מפגש תכנון לימודים לכיתות א-ו
  2.2 | 17:00 – הכרות עם המרחב המקוון והכרות עם הפעילויות בשכבות המידע בספרים
 • 21.8 | 17:00 – שילוב הספרים הדיגיטליים ויחידות התוכן בתכנון לימודים שנתי במדע וטכנולוגיה
 •  28.8 | 17:00 – הספרים הדיגיטליים ויחידות התוכן בשירות האוריינות המדעית
 • 7.9 | 17:00 – חגי תשרי במבט מקוון
 • 13.9 | 17:00 – חקר מדעי ופתרון בעיות
 • 18.9 | 20:00 – הכרת מרחב הלמידה "במבט מקוון" – הדרכה טכנית
 • 29.9 | 17:00 – אוריינות מדעית
 • 6.10 | 17:00 – חקר מדעי ופתרון בעיות
 • 18.10 | 17:00 – שינוי אקלים
 • 2.11 | 20:00 – הדרכה טכנית
 • יום ד' | 16.11 | 17:00 – הכרות עם המרחב המקוון – לדוברי ערבית בהנחיית ד"ר מנאל חנאן
  נערוך הכרות עם הספרים הדיגיטליים, נכיר את יחידות התוכן, מיומנויות של חקר מדעי ופתרון בעיות וכיצד באים לביטוי ביחידות אלו והכרות עם משימות ההערכה.
 • יום א' | 20.11 | 17:00 – שינוי אקלים: צלילה ליחידות התוכן + פעילות למורים בהנחיית ד"ר מירי דרסלר
  נכיר את יחידות התוכן העוסקות בשינוי האקלים, נצלול לעומק היחידה התחממות כדור הארץ ובאמצעות פעילות ביחידה.
 • יום ב' | 12.12 | 20:00 – מפגש הדרכה טכנית בהנחיית עתני עמירם, מנהל התמיכה הטכנית מטעם חברת קלאס-אי טק ב"מ
  הכרות עם מבנה המרחב המקוון מהיבט של מורה והיבט של תלמיד, שיתוף כיתות וקבוצות תלמידים, הכרות עם משימות ההערכה וכיצד נבדקות המשימות על ידי המורה.
 • יום ה' | 5.1.23 | 17:00 – יחידות התוכן בהתאמה לשכבות א-ב בהנחיית נגה משען
  הכרות עם יחידות התוכן המותאמות לכתות א-ב מבחינת תכנים, היבטים פדגוגים והתאמה אוריינית שפתית. כיצד ניתן להשתמש ביחידות התוכן לצורך קידום תחום השפה בכתות א-ב, כיצד ניעזר  בהפעלת שמע כמענה לתלמידים והכרות לעומק עם מבנה ותוכן היחידות.
 • יום א' | 15.1 | 17:00 – חקר מדעי בעזרת הדמייה ממוחשבת
  הכרות עם משחקים, חידות, הדמיות וחדרי בריחה כאמצעים לקידום חקר מדעי.
 • יום א' | 29.1 | 19:00 – הכרות עם המרחב המקוון בשפה הערבית
 • יום ה' | 23.2 | 17:00 – חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה בהנחיית מרים פלומבו ומזל גבאי
 • יום ב' | 27.2 | 19:00 – שינוי אקלים בהנחיית ד"ר מירי דרסלר
 • היכרות עם מבנה המרחב המקוון: ספרים דיגיטליים, יחידות תוכן, משימות הערכה 15.5 בשעה 17:00
 • הנחיה של מיומנויות חקר מדעי ופתרון בעיות ומשימות STEM 16.5 בשעה 18:00 | 6.6 בשעה 17:00
 • הדמיה ממוחשבת (משחקים, חידות, חדרי בריחה) 29.5 בשעה 18:00 | 12.6 בשעה 17:00
 •  מפגש היכרות והדרכה לכיתות א-ב | ראשון 4.6.23 בשעה 18:00 לקבלת קישור למפגש>>
  הטבה ייחודית למורים ולתלמידים🎁 מלמדים מדע וטכנולוגיה בחוברות המודפסות לכיתות א-ב מסדרת "במבט חדש" ומקבלים במתנה את המרחב הדיגיטלי "במבט מקוון". *כולל ליווי פדגוגי בעברית/בערבית במהלך כל השנה. למימוש ההטבה לשנת תשפ"ד>>
 •  אוריינות מדעית – 13.6 בשעה 18:00
 •  סוגיות העוסקות בשינוי אקלים – 5.6 בשעה 18:00 | 20.6 בשעה 17:00
 •  הדרכה בשפה הערבית – הכרות עם המרחב, ספרים דיגטאליים ומשימות הערכה – 12.6 בשעה 17:00
 •  הדרכה בשפה הערבית – אוריינות מדעית, חקר מדעי ופתרון בעיות – 19.6 בשעה 17:00
 • הכרות עם המרחב הפדגוגי "במבט מקוון" ומשימות ההערכה 23.7 בשעה 10:00
 • הכרות עם המרחב הפדגוגי "במבט מקוון" ומשימות ההערכה 25.7 בשעה 17:00

 

עקבו אחרינו בפייסבוק לקבלת עדכונים שוטפים:

 

עמוד הפייסבוק>>  https://bit.ly/3t2eJPh

קבוצת הפייסבוק>> https://bit.ly/3oHCJEO

לפניה ישירה לשרות הלקוחות בווטסאפ>> bit.ly/3m0JDni