מערכי שיעור – כיתה א'

לפניכם מערכי שיעור שפותחו על-פי רצף התכנים של יחידות הלימוד. מערכי השיעור פותחו על פי גישת מעגל הלמידה והם כוללים חמישה רכיבים: פתיחה, התנסות, המשגה, יישום, סיכום ורפלקציה. במערכים שולבו משאבי למידה מתוקשבים כגון סרטונים, דגמי הוראה מאתר מטר וכן הפניות לאתרים ברשת. המורים נקראים להתאים את מערכי השיעור לצורכי התלמידים ולמשאבי הזמן. המלצות דידקטיות לפעילויות הלימודיות שבחוברות לתלמיד תוכלו למצוא במדריך למורה.

מצגת לפתיחת שנת הלימודים
מצגת לפתיחת שנת הלימודים בערבית
חוברת א: החושים שלנו
חוברת ב: מעגל עונות השנה
חוברת ג: להיות בריאים