במבט חדש מציע

שיעור לפתיחת שנת הלימודים – מהו זום
שיעור לפתיחת שנת הלימודים – לשטח את העקומה
קפסולה – היכן זה פוגש אותנו בלימודי מדע וטכנולוגיה
חוגגים את חגי תשרי עם הסדרה במבט חדש לכיתה א
חוגגים חגי תשרי עם הסדרה במבט חדש, כיתה ג
חוגגים את חגי תשרי עם הסדרה במבט חדש, כיתה ב
חוגגים את חגי תשרי עם הסדרה במבט חדש, כיתה ה