באנר עמוד הבית מתאר את הספרים

היכונו! – אוטוטו לקראת שנת תשע"ב – עולה לאוויר "במבט מקוון" – מרחב למידה הברידי שכולל ספרים דיגיטלים ועושר רב של משימות מתוקשבות.

מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ד'
כיתה ה'
כיתה ו'

סביבת למידה חדשנית להבניית אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה לאזרחי המאה ה-21