באנר עמוד הבית מתאר את הספרים

חג שמח ושנה טובה! לפרטים על אופן רכישת מרחב הלמידה במבט מקוון, הכולל את ספרי במבט חדש ואת יחידות התוכן, הקישו כאן.

אנו מאחלים לכל המורים והמורות ולכל התלמידים והתלמידות שנה טובה ולימודים מעניינים, משמעותיים וחוויתיים.
נרים כולנו כוס יין לשנה פורייה ובריאות טובה,
ונלמד בפעילות כיתתית משותפת: נשתה, נשתה לחיים!

מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ד'
כיתה ה'
כיתה ו'

סביבת למידה חדשנית להבניית אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה לאזרחי המאה ה-21