יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ג מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי, טכנולוגי וחברתי: חומרים- תכונות ושימושים, התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר (השער חומרים בסביבה), חומרי דלק-תכונות, הפקה ושימושים, תועלת ומחיר סביבתי, פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים. מעגל חשמלי- מרכיבים ותפקודם, שימושים, תועלת ומחיר סביבתי, בטיחות בשימוש (השער אנרגיה בפעולה), מגוון המינים בטבע (צמחים), צמחים- מיון, מבנה, תהליכים ושימושים (השער מפגשים עם צמחים), תופעות מחזוריות בחלל- פרק זמן, יממה, חודש, שנה, לוחות שנה (השער כדור הארץ בחלל).

ספר התלמיד

ספר התלמיד/ה

מדריך למורה

מדריך למורה

דברי רקע

דברי רקע

ציוד וחומרים

ציוד וחומרים

מערכי שיעור

מערכי שיעור

חוברות חשיבה

חוברות חשיבה

כרזות

כרזות

ארגז כלים

ארגז כלים

מישמות אוריינות

משימות אוריינות