יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ג מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי, טכנולוגי וחברתי: חומרים- תכונות ושימושים, התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר (השער חומרים בסביבה), חומרי דלק-תכונות, הפקה ושימושים, תועלת ומחיר סביבתי, פתרונות טכנולוגיים והתנהגותיים. מעגל חשמלי- מרכיבים ותפקודם, שימושים, תועלת ומחיר סביבתי, בטיחות בשימוש (השער אנרגיה בפעולה), מגוון המינים בטבע (צמחים), צמחים- מיון, מבנה, תהליכים ושימושים (השער מפגשים עם צמחים), תופעות מחזוריות בחלל- פרק זמן, יממה, חודש, שנה, לוחות שנה (השער כדור הארץ בחלל).

ספר התלמיד

מדריך למורה

ספר התלמיד

תכנון לימודים, מערכי שעור ומצגות

במבט מקוון

במבט מקוון

דברי רקע

דברי רקע

ציוד וחומרים

ציוד וחומרים

חוברות חשיבה

חוברות חשיבה

כרזות

כרזות

ארגז כלים

ארגז כלים

מישמות אוריינות

משימות אוריינות