דברי רקע – כיתה ג'

דברי הרקע מציגים רקע תיאורטי אודות מושגי מפתח, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה שמופיעים בכל אחד משערי יחידת הלימוד.

הרקע התיאורטי נועד לסייע לביסוס ולהעמקת הידע המדעי והטכנולוגי של המורים בלבד.

שער ראשון – חומרים בסביבה
שער שני – אנרגיה בפעולה
שער שלישי – מפגשים עם צמחים
שער רביעי – כדור הארץ בחלל