חומרים
התהליך הטכנולוגי ופיתוח מוצרים
המחיר הסביבתי של ייצור מוצרים ושימוש בהם