מבנה הצמח ותפקודו
תהליכים בצמחים
רבייה בצמחים
המיון המדעי ומשפחות צמחים
שימוש בצמחים לתועלת האדם