כרזות – כיתה ג'

במדור שלפניכם תמצאו כרזות דידקטיות שנועדו לארגן את עולם המושגים, התופעות והתהליכים המטופלים בשערי יחידת הלימוד. אפשר להשתמש בכרזות בכמה אופנים:

  • לאיתור ידע מוקדם (מציגים את הכרזה לפני תהליך הלמידה ומבקשים מהתלמידים לתאר ולהסביר את המידע שמוצג בכרזה).
  • ללווי תהליכי הלמידה (בהתאם להתפתחות הלמידה מציגים את החלקים הרלוונטיים בכרזה).
  • לסיכום תהליכי הלמידה (מציגים את הכרזה לאחר תהליך הלמידה ומבקשים מהתלמידים להסביר באופן מעמיק יותר את המידע שמוצג בכרזה).
כלי חקירה ומדידה