חוברות חשיבה – כיתה ג'

סדרת החוברות חשיבה במדע וטכנולוגיה, המלוות את ספרי הלימוד בסדרה במבט חדש, עוסקת בהוראה
מפורשת של מיומנויות, הרגלים ותהליכי חשיבה בהקשר לתכנים הנלמדים, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת במטרה לפתח הרגלי חשיבה טובים.

החוברת במבט חדש לחשיבה לכיתה ג עוסקת בהרחבה בהבניה של תהליך החקר המדעי תוך התמקדות בשני כלי חקר מרכזיים –הניסוי והתצפית– ובאסטרטגיית החשיבה של שאילת שאלות.
החוברת עוסקת בשאלות מרכזיות המעוררות חשיבה מדעית כגון: כיצד מגלים דברים על העולם? כיצד שואלים שאלות? מהם הכללים לעריכת ניסוי? כיצד עורכים תצפית? ועוד.

מיפוי מיומנויות החשיבה
המלצות דידקטיות
חוברת חשיבה – דוגמה