משימות אוריינות – כיתה ג'

משימות להבניית אוריינות מדעית וטכנולוגית: היכולת להשתמש בידע מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות חשיבה לפתרון בעיות מחיי היומיום. המשימות משלבות אוריינויות של תחומי הדעת הבאים: אוריינות בריאותית, אוריינות סביבתית, אוריינות מתמטית ואוריינות לשונית.

שער ראשון
שער שני
שער שלישי
שער רביעי