ציוד וחומרים – כיתה ג'

במדור זה תמצאו את רשימת הציוד והחומרים הדרושים לביצוע ההתנסויות (תהליכי חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה) ביחידת הלימוד. לנוחיותכם מוגשת רשימת ציוד וחומרים המתייחסת באופן פרטני לכל אחד משערי היחידה.

שער ראשון – חומרים בסביבה
שער שני – אנרגיה בפעולה
שער שלישי – מפגשים עם צמחים
שער רביעי – כדור הארץ בחלל