יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ה מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי, טכנולוגי וחברתי: משאבי טבע – סלעים וקרקעות, עפרות מתכת ומלחים (השער משאבי טבע מן הארץ), חומרים מעשה ידי אדם ותהליך הייצור התעשייתי (השער טכנולוגיה במחשבה תחילה), חקר מבנה היקום ומערכת השמש (השער היקום ומערכת השמש), מערכת הנשימה ומערכת העיכול – מבנה ותפקוד (השער מבט אל תוך הגוף).

ספר התלמיד

מדריך למורה

מערכי שיעור

תכנון לימודים, מערכי שעור ומצגות

מערכי שיעור

במבט מקוון

דברי רקע

דברי רקע

ציוד וחומרים

ציוד וחומרים

חוברות חשיבה

חוברות חשיבה

כרזות

כרזות

ארגז כלים

ארגז כלים

משימות אוריינות

משימות אוריינות