מערכי שיעור – כיתה ה'

לפניכם מערכי שיעור שפותחו על-פי רצף התכנים של השער. מערכי השיעור פותחו על פי גישת מעגל הלמידה והם כוללים חמישה רכיבים: פתיחה, התנסות, המשגה, יישום, סיכום ורפלקציה. במערכים שולבו משאבי למידה מתוקשבים כגון סרטונים, עצמי למידה מאתר אופק, דגמי הוראה מאתר מטר וכן הפניות לאתרים ברשת. המורים נקראים להתאים את מערכי השיעור לצורכי התלמידים ולמשאבי הזמן. המלצות דידקטיות לפעילויות הלימודיות שבספר התלמיד/ה תוכלו למצוא במדריך למורה.

שער ראשון – משאבי טבע מן הארץ
שער שני – טכנולוגיה במחשבה תחילה
שער רביעי – מבט אל תוך הגוף
שער שלישי – היקום ומערכת השמש