דברי רקע – כיתה ה'

דברי הרקע מציגים רקע תיאורטי אודות מושגי מפתח, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה שמופיעים בכל אחד משערי יחידת הלימוד.

הרקע התיאורטי נועד לסייע לביסוס ולהעמקת הידע המדעי והטכנולוגי של המורים בלבד.

שער ראשון – משאבי טבע מן הארץ
שער שני: טכנולוגיה במחשבה תחילה
שער שלישי – היקום ומערכת השמש
שער רביעי: מבט אל תוך הגוף
מדע וטכנולוגיה כיתה ה'