יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי, טכנולוגי וחברתי: סביבת חיים – מאפייני חיים, סביבות חיים טבעיות ומעשה ידי אדם ואחריות האדם לשמירה על סביבות החיים ; חומרים סביב – היכרות עם מגוון חומרים והתאמה שבין תכונות החומר לשימוש בו להכנת מוצרים, השפעת חומרים על הסביבה ופתרונות להקטנת המחיר הסביבתי; השיניים שלי – מבנה השיניים ותפקודן ופיתוח אחריות אישית לבריאות השיניים והחניכיים.

חוברות דיגיטליות

 מדריך למורה

מערכי שיעור

תכנון לימודים, מערכי שעור ומצגות

במבט מקוון

במבט מקוון

דברי רקע

דברי רקע

ציוד וחומרים

ציוד וחומרים

חוברות חשיבה

חוברות חשיבה

כרזות

כרזות

ארגז כלים

ארגז כלים

משימות אוריינות

משחקים