יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ב מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי, טכנולוגי וחברתי: יצורים החיים וסביבתם- יצורים חיים ומרכיבים שאינם חיים, מאפייני חיים וכן מידע ותקשורת (השער סביבה של חיים); חומרים ועולם מעשה ידי אדם- היכרות עם מגוון חומרים ותכונותיהם והקשר שבין תכונות החומר לבין השימוש בו (השער חומרים סביב); האדם ובריאותו: השיניים ותפקודן, אמצעים לשמירה על בריאות השיניים וטיפוח התנהגויות מקדמות בריאות השיניים (השער שיניים בריאות בגוף בריא).

מדריך למורה

מדריך למורה

דברי רקע

דברי רקע

ציוד וחומרים

ציוד וחומרים

מערכי שיעור

מערכי שיעור

חוברות חשיבה

חוברות חשיבה

כרזות

כרזות

ארגז כלים

ארגז כלים

משימות אוריינות

משימות אוריינות