דברי רקע – כיתה ב'

דברי הרקע מציגים רקע תיאורטי אודות מושגי מפתח, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה שמופיעים בכל אחת מחוברות יחידת הלימוד.
הרקע התיאורטי נועד לסייע לביסוס ולהעמקת הידע המדעי והטכנולוגי של המורים בלבד.

השיניים שלנו
חומרים סביב
סביבת חיים