מתכנון לימודים ומערכי שיעור – כיתה ב'

במדור זה תמצאו טבלאות תכנון לימודים שפותחו בהתאם לטבלת מיקוד הלמידה המלווה את תכנית הלימודים "מדע וטכנולוגיה", מערכי שיעור שפותחו על-פי רצף התכנים של יחידות הלימוד ומצגות מלוות הוראה. טבלאות תכנון הלימודים, מערכי השיעור והמצגות משקפות הוראה היברידית (מפגשים פיסיים ולמידה בסביבה מתוקשבת באתר "במבט מקוון").

מצגת לפתיחת שנת הלימודים
מצגת לפתיחת שנת הלימודים בערבית
חוברת סביבת חיים
חוברת חומרים סביב
חוברת השיניים שלנו