משחקים – כיתה ב'

במדור זה הצעות למשחקים שאותם יוכלו התלמידים ואו/ המורה להכין ולשחק. המשחק מאפשר למידה, תרגול ואימון מתוך מכוונות למשחק. המעורבות והשיח על מהלכי המשחק מעמיקים את ההבנה. הממד התחרותי מדרבן חשיבה חופשית ויצירתית על אודות המשימה.