חוברות חשיבה – כיתה ב'

סדרת החוברות חשיבה במדע וטכנולוגיה, המלוות את ספרי הלימוד בסדרה במבט חדש, עוסקת בהוראה
מפורשת של מיומנויות, הרגלים ותהליכי חשיבה בהקשר לתכנים הנלמדים, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת במטרה לפתח הרגלי חשיבה טובים.

החוברת במבט חדש לחשיבה לכיתה ב עוסקת באבני היסוד של תהליך החקר המדעי תוך התמקדות במיומנות תצפית ובאסטרטגיית החשיבה השוואה וכן בהכרת דרכים להעלאת רעיונות לפתרון בעיה טכנולוגית.
החוברת עוסקת בשאלות מרכזיות המעוררות חשיבה מדעית כגון: כיצד עורכים תצפית בסביבה? מהם הכללים שעוזרים להעלות רעיונות לפתרון בעיה? כיצד עורכים השוואה? ועוד.

מיפוי מיומנויות החשיבה
המלצות דידקטיות
חוברת חשיבה – דוגמה