ארגז כלים – כיתה ב'

ארגז הכלים שלפניכם מציג כלים פדגוגיים שיכולים לסייע לכם בתכנון ובהפעלה של שיעורים בגישה התנסותית הבנייתית. ארגז הכלים כולל כרטיסי ניווט לתהליכי חקר ופתרון בעיות, כלים ללמידה בסביבה מתוקשבת וכן קישורים למדור מיומנויות ותהליכי חשיבה באתר מטר. מוצע למורים להתאים את הכלים לצורכי ההוראה-למידה והערכה.

נווט תהליך החקר המדעי
נווט תהליך התיכון