יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד מתמקדת בעולמות התוכן הבאים בהקשר מדעי, טכנולוגי וחברתי: בעלי חיים – מאפייני חיים, מחלקות בעלי חיים וביות בעלי חיים (השער מפגשים עם בעלי חיים), מהות הטכנולוגיה, תהליך התיכון ומערכות טכנולוגיות (השער טכנולוגיה במחשבה תחילה), מים ואוויר – תכונות ושימושים ומחזור המים בטבע (השער אוויר ומים – בארץ ובשמיים), מערכות בגוף האדם – העור, שלד ושרירים ובריאות (השער מבט אל תוך הגוף).

ספר התלמיד

ספר התלמיד/ה

מדריך למורה

מדריך למורה

דברי רקע

דברי רקע

ציוד וחומורים

ציוד וחומרים

מערכי שיעור

מערכי שיעור

חוברות חשיבה

חוברות חשיבה

כרזות

כרזות

ארגז כלים

ארגז כלים

משימות אוריינות

משימות אוריינות