ציוד וחומרים – כיתה ד'

במדור זה תמצאו את רשימת הציוד והחומרים הדרושים לביצוע ההתנסויות (תהליכי חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה) ביחידת הלימוד. לנוחיותכם מוגשת רשימת ציוד וחומרים המתייחסת באופן פרטני לכל אחד משערי היחידה.

שער ראשון – מפגשים עם בעלי חיים
שער שני – טכנולוגיה במחשבה תחילה
שער שלישי – אוויר ומים בארץ ובשמיים
שער רביעי – מבט אל תוך הגוף