חוברות חשיבה – כיתה ד'

סדרת החוברות חשיבה במדע וטכנולוגיה, המלוות את ספרי הלימוד בסדרה במבט חדש, עוסקת בהוראה
מפורשת של מיומנויות, הרגלים ותהליכי חשיבה בהקשר לתכנים הנלמדים, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת במטרה לפתח הרגלי חשיבה טובים.

החוברת במבט חדש לחשיבה לכיתה ד מרחיבה את ההבניה של תהליך החקר המדעי תוך התמקדות בהשערות מדעיות ובדרכים לאישושן ואת תהליך התיכון תוך התמקדות בתהליך קבלת החלטות שמשמש בבחירת רעיונות ומוצרים.
החוברת עוסקת במיומנויות מרכזיות כגון: ניסוח השערות ודרכים לאישושן, עריכת השוואה וחשיבותה בתהליכים של קבלת החלטות. כמו כן יש בה התייחסות לפיתוח של הרגלי חשיבה ולדרכים לארגון החשיבה.

מיפוי מיומנויות החשיבה
המלצות דידקטיות
חוברת חשיבה – דוגמה