כרזות – כיתה ד'

במדור שלפניכם תמצאו כרזות דידקטיות שנועדו לארגן את עולם המושגים, התופעות והתהליכים המטופלים בשערי יחידת הלימוד. אפשר להשתמש בכרזות בכמה אופנים:

  • לאיתור ידע מוקדם (מציגים את הכרזה לפני תהליך הלמידה ומבקשים מהתלמידים לתאר ולהסביר את המידע שמוצג בכרזה).
  • ללווי תהליכי הלמידה (בהתאם להתפתחות הלמידה מציגים את החלקים הרלוונטיים בכרזה).
  • לסיכום תהליכי הלמידה (מציגים את הכרזה לאחר תהליך הלמידה ומבקשים מהתלמידים להסביר באופן מעמיק יותר את המידע שמוצג בכרזה).
יצורים חיים גדלים ומתפתחים
כלי חקירה ומדידה
כללים לאורח חיים בריא ופעיל
מיון בעלי חיים
כרזה שינוי אקלים עברית
כרזה שינוי אקלים גרסה ערבית