דברי רקע – כיתה ד'

דברי הרקע מציגים רקע תיאורטי אודות מושגי מפתח, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה שמופיעים בכל אחד משערי יחידת הלימוד.

הרקע התיאורטי נועד לסייע לביסוס ולהעמקת הידע המדעי והטכנולוגי של המורים בלבד.

שער ראשון – מפגשים עם בעלי חיים
שער שני – טכנולוגיה במחשבה תחילה
שער שלישי – אוויר ומים בארץ ובשמיים
שער רביעי – מבט אל גוף האדם
מדע וטכנולוגיה כיתה ד'