מהו חומר
ההידרוספרה – מעטפת המים
אטמוספרת כדור הארץ