רקע מדעי חומרים סביב

המחיר הסביבתי של ייצור פסולת
חומרים
שלושת מצבי הצבירה של החומר
מהי טכנולוגיה
חומר ומוצר
תכונות של חומרים