סביבת חיים

ביות יצורים חיים
סביבות חיים
מאפייני חיים
צרכים חיוניים