מודלים במדע ובהנדסה
אחת המיומנויות של אוריינות מדעית היא שימוש במודלים במדע ובהנדסה (ראו במסמכי תוכנית הלימודים). במדור זה מובאת סקירה מדעית אודות החשיבות שיש לשימוש במודלים של מדע והנדסה בשיעורי המדע והטכנולוגיה.
השימוש במודלים חשוב מאוד לפיתוח אוריינות מדעית כמו גם להבניית מיומנויות החקר והתכן ההנדסי. כמו כן, נמצאים במדור כרטיסי ניווט להוראה מפורשת של מודלים בכיתות א-ו.
דוגמאות רבות לשימוש במודלים תמצאו בספרי הלימוד וכן באתר במבט מקוון.

מודלים - תמונה לתת מדור (1)

 

מודלים כללי
כרטיסי ניווט לסוגי מודלים
מודלים א-ב
מודלים ג-ד
מודלים ה-ו