מערכי שיעור – כיתה ו'

לפניכם מערכי שיעור שפותחו על-פי רצף התכנים של השער. מערכי השיעור פותחו על פי גישת מעגל הלמידה והם כוללים חמישה רכיבים: פתיחה, התנסות, המשגה, יישום, סיכום ורפלקציה. במערכים שולבו משאבי למידה מתוקשבים כגון סרטונים,  דגמי הוראה מאתר מטר וכן הפניות לאתרים ברשת. המורים נקראים להתאים את מערכי השיעור לצורכי התלמידים ולמשאבי הזמן. המלצות דידקטיות לפעילויות הלימודיות שבספר התלמיד/ה תוכלו למצוא במדריך למורה.

מצגת לפתיחת שנת הלימודים
מצגת לפתיחת שנת הלימודים בערבית
שער ראשון- אנרגיה ומערכות טכנולוגיות
שער שני – מבט אל תוך הגוף
שער שלישי – אור ולראות קול ולשמוע
שער רביעי – קשרי קיום
כלי תעופה – דאון
כלי תעופה – טיל