מערכי שיעור – כיתה ג'

לפניכם מערכי שיעור שפותחו על-פי רצף התכנים של השער. מערכי השיעור פותחו על פי גישת מעגל הלמידה והם כוללים חמישה רכיבים: פתיחה, התנסות, המשגה, יישום, סיכום ורפלקציה. במערכים שולבו משאבי למידה מתוקשבים כגון סרטונים, דגמי הוראה מאתר מטר וכן הפניות לאתרים ברשת. המורים נקראים להתאים את מערכי השיעור לצורכי התלמידים ולמשאבי הזמן. המלצות דידקטיות לפעילויות הלימודיות שבספר התלמיד/ה תוכלו למצוא במדריך למורה.

מצגת לפתיחת שנת הלימודים
מצגת לפתיחת שנת הלימודים בערבית
שער ראשון – חומרים בסביבה
שער שני – אנרגיה בפעולה
שער רביעי – כדור הארץ בחלל
שער שלישי – מפגשים עם צמחים
מייקרי כלי תחבורה במים – רפסודה