שער שלישי – מפגשים עם צמחים

בשער מפגשים עם צמחים תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים: מבנה הצמח, מבנה הזרע, תנאים דרושים לנביטה, תנאים דרושים להתפתחות צמחים, האיברים שבעזרתם צמחים משיגים את צורכי הקיום, מבנה הפרח, מבנה הפרי, הפצת פֵּירות וזרעים, מיון מדעי של צמחים למשפחות, שימוש בצמחים לתועלת האדם.

צמחים הם יצורים חיים
תכונות של צמחים
תכונות של זרעים
נביטת זרעים
צמחים גדלים
מבנה הפרח
משפחות צמחים
מפרח לפרי
הפצת זרעים ופרות
איך צמחים מִתְרַבּים
משתמשים בצמחים
מגדלים צמחים