שער ראשון – סביבה של חיים

חיים בסביבה
סימני חיים – מבוא
סימני חיים – נשימה
סימני חיים – הזנה
סימני חיים – רבייה
סימני חיים – תנועה
סימני חיים – תקשורת
הסביבה שבה אנו חיים
אנו משפיעים על הסביבה