"היה לי שיעור נפלא!" אמרה אורית המורה למדע וטכנולוגיה בהתרגשות כאשר נכנסה לחדר המורים. "מה היה כל-כך נפלא?" שאל אלון המורה להיסטוריה. "הילדים בצעו בהתרגשות ניסויים בקרקעות ואני בטוחה שכעת הם מבינים מהי קרקע" השיבה אורית. "ואיך את יכולה באמת לדעת שהם הבינו?" הוסיף והתעניין אלון.

התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת משמעות המושג ביצועי הבנה ובדרכים שבאמצעותן נוכל לבדוק האם אכן הם הושגו. על פי התפיסה של ביצועי הבנה, להבין נושא פירושו להיות מסוגל להפעיל על הידע פעולות חשיבה שונות (להסביר, לעבד, להשוות, לתאר, להעריך וכיוצא בזה). להבין משמעותו להשתמש בידע ובמיומנויות באופן שיתאימו למצבים, לתכנים ולהקשרים חדשים.

את ביצועי ההבנה צריך להבנות בתהליכי הוראה-למידה  ולהעריכם באמצעות תהליכי הערכה מתאימים. הגישה שרואה את ההערכה כחלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה-למידה, מוכרת בשם "תרבות הערכה" וגם בשם "תרבות הל"ה" (הוראה, למידה, הערכה).

במבט על ההערכה

משימת אתגר: מתוך במבט חדש, כיתה ג, שער כדור הארץ בחלל

במדור זה נציג את כלי הערכה חלופיים שפותחו בתכנית במבט חדש בספרי הלימוד ובאתר במבט מקוון וכן טיפים  ומשימות הערכה לכל שנות הגיל.