משימות אוריינות – כיתה ד'

משימות להבניית אוריינות מדעית וטכנולוגית: היכולת להשתמש בידע מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות חשיבה לפתרון בעיות מחיי היומיום. המשימות משלבות אוריינויות של תחומי הדעת הבאים: אוריינות בריאותית, אוריינות סביבתית, אוריינות מתמטית ואוריינות לשונית.

מומלץ לפנות למדור אוריינות מדעית טכנולוגית שבאתר מטר למצגת ולמשימות אוריינות מדעית טכנולוגית לכיתות ד – ה.  

שער ראשון
שער שני
שער שלישי
שער רביעי