במדור זה הצעות למשחקים שאותם יוכלו התלמידים ואו/ המורה להכין ולשחק. המשחק מאפשר למידה, תרגול ואימון מתוך מכוונות למשחק. המעורבות והשיח על מהלכי המשחק מעמיקים את ההבנה. הממד התחרותי מדרבן חשיבה חופשית ויצירתית על אודות המשימה.

תשבץ עונות השנה לתלמיד
תשבץ עונות השנה
פאזל עונות השנה
רביעיות החושים שלנו
פנטומימה