סביבת הלימוד החוץ-כיתתית הן סביבות למידה ממשיות ואותנטיות שבהן יכול להתרחש תהליך למידה טבעי מתוך התנסות ישירה עם תופעות בסביבה. אחד מיעדי הוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה מתמקד בשילוב תהליכי הוראה-למידה והערכה בסביבות לימוד חוץ-כיתתיות, זאת מתוך אמונה כי בסביבות אלו תתרחש למידה מתוך עניין וסקרנות אשר תקדם את ההבנה של הרעיונות הגדולים ואת הבנייה של האוריינות המדעית והטכנולוגית.

בסביבה

 מתוך: במבט חדש, כיתה ב

תכנית במבט חדש קוראת למורים לזמן לתלמידים את חווית הלמידה במפגשים עם תופעות בסביבה.

במדור זה נעשיר את חומרי הלמידה של תכנית במבט חדש בתכנים ובפעילויות על תופעות בסביבה בהקשר לתכנית הלימודים מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.