ציוד וחומרים – כיתה ב'

במדור זה תמצאו את רשימת הציוד והחומרים הדרושים לביצוע ההתנסויות (תהליכי חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה) ביחידת הלימוד. לנוחיותכם מוגשת רשימת ציוד וחומרים המתייחסת באופן פרטני לכל אחד משערי היחידה.

שער ראשון – סביבת חיים
שער שני – חומרים סביב
שער שלישי – שיניים