על הסדרה

במבט חדש היא סדרת לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי שפותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב. מטרת הסדרה היא להקנות אוריינות מדעית וטכנולוגית הדרושה לאזרחי המאה ה-21. הסביבה מותאמת לתכנית הלימודים המעודכנת "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי" וכן למסמך "דמות הבוגר" 2030 שפורסם על ידי משרד החינוך.

בסדרה שש יחידות לימוד – אחת לכל כיתה (מכיתה א ועד כיתה ו) בגרסת נייר ובגרסה דיגיטלית. הגרסה הדיגיטלית מופעלת על הפלטפורמה החדשנית של class-e והיא מזמנת פעילויות אינטראקטיביות מעשירות וממחישות באמצעות מגוון של תבניות אינטראקטיביות המשלבות תמונות, סרטונים והדמיות  וקישורים לאתרים חינוכיים.

שתי הגרסאות (הנייר והדיגיטלית) תורמות יחד להבניית תשתית מושגית מעמיקה במדע ובטכנולוגיה, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, תהליכי חקר ופתרון בעיות, ערכים והתנהגויות. בסביבה נעשה שימוש במגוון רחב של אסטרטגיות הוראה-למידה-הערכה, כגון: למידה התנסותית, למידה חוץ כיתתית, למידה שיתופית, למידה באמצעות פרויקטים, ולמידה בסביבה מתוקשבת. הסביבה מציעה קשת רחבה של כלי הערכה (מבחנים, משימות אוריינות, פרויקטים ועוד).

תפיסה רעיונית
הממד הקוריקולרי
הממד הפדגוגי
מבנה הסדרה