חוברות חשיבה – כיתה ו'

סדרת החוברות חשיבה במדע וטכנולוגיה, המלוות את ספרי הלימוד בסדרה במבט חדש, עוסקת בהוראה
מפורשת של מיומנויות, הרגלים ותהליכי חשיבה בהקשר לתכנים הנלמדים, בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת במטרה לפתח הרגלי חשיבה טובים.

החוברת במבט חדש לחשיבה לכיתה ו מציגה יישום של מכלול מיומנויות והבנייה מפורשת וישירה של המיומנויות הבאות: הסקת מסקנות, זיהוי קשרים בין רכיבים: קשרי סיבה-תוצאה, קשרים בין השלם וחלקיו, והפקת מידע מגרפים. כמו כן יש בה התייחסות לפיתוח של הרגלי חשיבה ולדרכים לארגון החשיבה.

מיפוי מיומנויות החשיבה
המלצות דידקטיות
חוברת חשיבה