דברי רקע – כיתה ו'

דברי הרקע מציגים רקע תיאורטי אודות מושגי מפתח, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה שמופיעים בכל אחד משערי יחידת הלימוד.

הרקע התיאורטי נועד לסייע לביסוס ולהעמקת הידע המדעי והטכנולוגי של המורים בלבד.

שער ראשון- אנרגיה ומערכות טכנולוגיות
שער שני – מבט אל תוך הגוף
שער שלישי – אור ולראות קול ולגעת
שער רביעי – קשרי קיום
מדע וטכנולוגיה כיתה ו'