חוברת ג: להיות בריא

פרק ראשון: להיות בתנועה וגם לנוח
פרק שני: לפעמים חולים
פרק שלישי: לאכול בריא
פרק רביעי: להיות נקי
מה זה להיות בריא- משימת סיכום