כרזות – כיתה א'

במדור שלפניכם תמצאו כרזות דידקטיות שנועדו לארגן את עולם המושגים, התופעות והתהליכים המטופלים ביחידת הלימוד. אפשר להשתמש בכרזות בכמה אופנים: לאיתור ידע מוקדם (מציגים את הכרזה לפני תהליך הלמידה ומבקשים מהתלמידים לתאר ולהסביר את המידע שמוצג בכרזה). ללווי תהליכי הלמידה (בהתאם להתפתחות הלמידה מציגים את החלקים הרלוונטיים בכרזה). לסיכום תהליכי הלמידה (מציגים את הכרזה לאחר תהליך הלמידה ומבקשים מהתלמידים להסביר באופן מעמיק יותר את המידע שמוצג בכרזה).

החושים שלנו
מעגל עונות השנה
כלי חקירה ומדידה
להיות בריאים