בנייה של אובייקטים פיזיים ושיתופים לכל הם הלב של המייקר. שילוב מייקר מגביר את
המעורבות בלמידה, תורם לפיתוח מיומנויות חשיבה ועשייה, מפתח חוסן אישי מפני כישלונות
ומזמן פיתוח אמונה ותחושת מסוגלות עצמית להגשמת רעיונות וחלומות.
STEM היא היכולת ליישם את הידע והבנה של "איך העולם פועל?"
בתוך ובין התחומים של מדע, 
טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (ותחומים רלוונטיים אחרים).

מייקר (עשיינות) ו-STEM בפעולה

מתוך: עשיינות, במבט חדש, כיתה ג, שער צמחים סביב

העשיינות וה-STEM פוגשים אותנו בתכנית הלימודים במספר היבטים:

  •  ביטוי של ביצועי הבנה באמצעות עשייה (בניית מודל, בניית מוצר, הכנת תערוכה).
  •  הנדסה הפוכה: פירוק והרכבה של מוצרים כדי לחקור ולהבין כיצד הם פועלים.
  •  פתרון בעיות הנדסיות (תכן הנדסי ובניית מוצר).
  •  פתרון סוגיות STEM בגישות של למידה המבוססת על פתרון בעיות ועל פרויקטים.

 

במדור זה נציג משימות STEM המשלבות מייקר בחומרי הלמידה
של תכנית במבט חדש