מה התחדש בסביבת הלמידה?

 • התאמה לעדכונים בתכנית הלימודים המעודכנת "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי".
 • התאמה לרצפי ההוראה שבמסמך האב.
 • התאמה להתנסויות המרכזיות הנדרשות במסמכי המדיניות.
 • הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה.
 • יישום של תהליכי חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה.
 • מתן דגש על בטיחות, מגדר וייצוג תרבותי שוויוני.
 • עדכון בתכנים מדעיים ויישום פדגוגיות חדשניות.
מה התחדש – מצגת

פרסומים

 • בשנת תשע"ט, יצא לאור ספר לימוד במהדורה המחודשת:
  מדע וטכנולוגיה לכיתה ג בערבית, מספר אישור: ב- 2696, מס' דאנאקוד: 200-430032

 • לקראת שנת תשע"ח, יצא לאור ספר לימוד במהדורה המחודשת:

  מדע וטכנולוגיה לכיתה ג, מספר אישור: 2696, מס' דאנאקוד: 200-400032

 • ספרי הלימוד במהדורה המחודשת לכיתות ה ו בגרסה הערבית אושרו ע"י משרד החינוך.
  הספרים יהיו זמינים בחנויות בשבועות הקרובים.

 • ספר הלימוד במהדורה המחודשת לכיתה ד  בגרסה הערבית נמצא בתהליכי אישור מתקדמים והוא יצא לאור לקראת שנה"ל תשע"ח.

 • ספרי הלימוד הדיגיטליים במהדורה המחודשת לכיתות ג-ו בגרסה העברית עלו לאוויר וניתן לעיין בהם בכותר ספרי לימוד.
  קישור לספר לכיתה  ג
  קישור לספר לכיתה ד
  קישור לספר לכיתה ה
  קישור לספר לכיתה ו

 • ספרי הלימוד הדיגיטליים במדע וטכנולוגיה במהדורה מחודשת לכיתות ה-ו בגרסה הערבית עלו לאוויר וניתן לעיין בהם בכותר ספרי לימוד.
  קישור לספר לכיתה ה
  קישור לספר לכיתה ו

 • לקראת שנת תשע"ז, יצאו לאור שלושה ספרי לימוד במהדורה המחודשת:

  מדע וטכנולוגיה לכיתה ד, מספר אישור: 2650, דאנאקוד: 200-400042
  מדע וטכנולוגיה לכיתה ה, מספר אישור: 2536, דאנאקוד:  200-400052
  מדע וטכנולוגיה לכיתה ו, מספר אישור: 2649, דאנאקוד:  200-400062