אודות

סביבת הלמידה מדע וטכנולוגיה לכיתות א-ו היא מבית היוצר של המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב.

המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי פועל כ-50 שנה במחקר ובפיתוח של חומרי למידה במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי. בשנים 1990-1970 פותחה והופעלה תכנית מט"ל (מדעי הטבע לילדים). בשנים 2005-1990 פותחה והופעלה תכנית מבט (מדע בחברה טכנולוגית). בשנים 2016-2005 פותחה והופעלה תכנית במבט חדש (מדע וטכנולוגיה). בשנת 2016 חודשה תכנית במבט חדש בעקבות עדכון תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי" והתפתחויות בתחום החינוך המדעי והטכנולוגי.

סביבת הלמידה בסדרת במבט חדש מותאמת למגזר דוברי העברית (ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי ולמחוז החרדי) ולמגזר דוברי הערבית.

ראשי הפרויקט משנת 2005

 • פרופ' רפי נחמיאס, ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
 • פרופ' דוד מיודוסר, ראש בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב
 • ד"ר מירי דרסלר, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
 • ד"ר רחל מינץ, מנהלת סביבות למידה מתוקשבות

יועצים ועורכים

 • פרופ' דוד מיודוסר, עורך מדעי
 • גב' נגה משען, עורכת פדגוגית
 • גב' זיוה גל-אור, פיתוח והתאמה
 • גב' ליאורה סלע, פיתוח והתאמה
 • גב' סיגל זהבי, פיתוח והתאמה
 • ד"ר אתי גלעד, עורכת מגדר
 • גב' מיטל שרף, עורכת לשון
 • מר בן שוורץ, עורך גרפי

המו"ל:

 • גב' מירי צרנילס, מנהלת ההוצאה לאור
 • גבי אמירה עמיר, מפיקה