אודות

סביבת הלמידה מדע וטכנולוגיה לכיתות א-ו היא מבית היוצר של המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.

המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי פועל מזה 50 שנה במחקר ובפיתוח של חומרי למידה במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי. בשנים 1990-1970 פותחה והופעלה תכנית מט"ל (מדעי הטבע לילדים). בשנים 2005-1990 פותחה והופעלה תכנית מבט (מדע בחברה טכנולוגית). בשנים 2016-2005 פותחה והופעלה תכנית במבט חדש (מדע וטכנולוגיה). בשנת 2016 חודשה תכנית במבט חדש בעקבות עדכון תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי" והתפתחויות בתחום החינוך המדעי והטכנולוגי.

סביבת הלמידה בסדרת במבט חדש מותאמת למגזר דוברי העברית (ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי ולמחוז החרדי) ולמגזר דוברי הערבית. סביבת הלמידה מופיעה בגרסת נייר ובגרסה דיגיטלית אינטראקטיבית.

ראשי הפרויקט משנת 2005

 • פרופ' רפי נחמיאס, ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
 • פרופ' דוד מיודוסר, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
 • ד"ר מירי דרסלר, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
 • ד"ר רחל מינץ, מנהלת סביבות למידה מתוקשבות

עורכים, יועצים וכותבים

 • עורך מדעי: פרופ' דוד מיודוסר
 • יועצים מדעיים: פרופ' מאיר מידב, ד"ר יעל קשתן, ד"ר נורית קינן
 • עורכת פדגוגית: נגה משען
 • כותבים: ד"ר נורית קינן, ד"ר רחל מינץ, נגה משען, סיגל זהבי, מעין גלעד, ליאורה סלע, זיוה גל-אור
 • יועצים מדעיים בשפה הערבית: ד"ר ראאד מועלם, ד"ר שריף ראנם
 • עורכות לשון: מיטל שרף, טובה זבידה
 • עורכת מגדר: ד"ר אתי גלעד

המו"ל:

 • מנהלת ההוצאה לאור: אמירה עמיר