מדריך למורה – כיתה ו'

המבואות הכללים כוללים מבוא כללי ליחידת הלימוד ומבוא לכל אחד משערי היחידה.

המבוא הכללי כולל תיאור הרעיון המרכזי של יחידת הלימוד, המטרות כלליות, קשר לתכנית הלימודים, מבנה יחידת הלימוד ומידענות ברשת.

המבוא לכל שער כולל תיאור של מבנה השער (פרקים), הסביבה הלימודית, פתיחת השער, סוף השער ורשימת מקורות. כל פרק כולל תיאור של רעיונות מרכזיים, מטרות אופרטיביות, מושגים, מיומנויות, הבהרות מתודיות וקשר לתכנית הלימודים.

מבוא כללי
שער ראשון- אנרגיה ומערכות טכנולוגיות
שער שני – מבט אל תוך הגוף
שער שלישי – אור ולראות קול ולשמוע
שער רביעי – קשרי קיום