דברי רקע – כיתה ב'

דברי הרקע מציגים רקע תיאורטי אודות מושגי מפתח, עקרונות ותהליכים במדע וטכנולוגיה שמופיעים בכל אחד משערי יחידת הלימוד.

הרקע התיאורטי נועד לסייע לביסוס ולהעמקת הידע המדעי והטכנולוגי של המורים בלבד.

שער ראשון – חשים סביבה
שער שני – חומרים סביב
שער שלישי – שיניים